+31 (0)6 14 68 48 77 hallo@doe-iets-anders.nl

Privacy verklaring

Doe iets anders, gevestigd aan Slechtvalk 5, 2235DM Valkenburg ZH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mijn websiteadres is: https://doe-iets-anders.nl.

Contactgegevens doe iets anders:

hallo@doe-iets-anders.nl

+31 6 14 68 48 77

Algemeen

Doe iets anders behandeld alle persoonlijke informatie die ik van je ontvang vertrouwelijk. Dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese regelgeving met betrekking tot de privacy, die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Hier kun je lezen hoe doe iets anders met jouw persoonlijke gegevens omgaat.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Doe iets anders verwerkt je persoonsgegevens doordat je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden en/of de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Het doel van de gegevensvastlegging

Doe iets anders verzamelt of gebruikt alleen informatie die nodig is voor het leveren van haar diensten en de afhandeling van jouw betaling. En alleen als je zelf die toestemming hebt gegeven. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag stelt. Of als je een product of dienst aanvraagt. Dat kan online, maar ook persoonlijk zijn. Dat is nodig om die dienstverlening soepel te laten verlopen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@doe-iets-anders.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Doe iets anders verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van e-mails met aanbiedingen over mijn diensten en mijn blogmail
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Doe iets anders verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Wanneer doe iets anders je review plaatst op de website, wordt altijd je goedkeuring gevraagd voor het toevoegen van je tekst, je naam en je foto.

Geautomatiseerde besluitvorming

Doe iets anders neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van doe iets anders) tussen zit. Doe iets anders gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Doe iets anders maakt gebruik van WordPress CMS, een systeem waarmee doe iets anders zelf haar website kan onderhouden. De hostingmanager van het domein en de DNS beheerder is www.yourhosting.nl.

Op mijn website worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL / TLS) verstuurd. Ik geef jouw informatie nooit door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze privacy verklaring worden beschreven.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Doe iets anders bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Doe iets anders bewaard je gegevens zolang je op de e-maillijst staat en je je hiervoor niet hebt afgemeld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Doe iets anders verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Er zijn plekken waar ik geen invloed heb op het beschermen van jouw privacy. Bijvoorbeeld in reacties op mijn blogs of op sociale media. Ik kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor oneigenlijk gebruik van informatie die daar wordt gedeeld, ook niet door derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Doe iets anders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar hallo@doe-iets-anders.nl.

Doe iets anders wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via hallo@doe-iets-anders.nl.

©2020 doe iets anders

 

Pin It on Pinterest